Pris på regnskap
 
 
 
 

Vi holder kontor i Kokstadvegen 23, 5257 Bergen.

Vi er regnskapskontor for legesenter, kursvirksomheter, konsulent- og utleiebyråer,  menighet, bygge- og renholdsbransje, restauranter og transportvirksomheter.

Som regnskapskontor har vi betydelige systemkostnader til regnskapsystemer, og aksess til beriftsdatabaser og rådgivningstjenester (vårt fagpanel). 


Vi har følgende gjeldende priser og vilkår dersom annet ikke er særskilt avtalt i oppdragsavtale:

(Alle priser eks mva):


Variable kostnader etter medgått tid:

Bilagsføring/lønnsarbeid kr 850 per time

Rådgivning / fjernsupport: kr 375 per påbegynte kvarter - á 15 minutter.


Faste priser:

Etablering kundeforhold med oppdragsavtale, kr 1.500
Årsregnskap for A/S, inkl årsberetning, noter, kr 6.000

Skattemelding for A/S kr 6.000

Skattemelding for ENK kr 5.000

Etablering A/S, DA, ANS, kr 4.000

Etablering ENK, Sameie stiftelser, kr 3.000
Aksjonærregister oppgave, kr 1.200
MVA termin oppgaver, kr 375

Lønn:

Lønnsarbeid går på medgått tid !
Tillegg:

Lønnsslipper, kr 150 pr stk 
A-meldinger per lønnsslipp kr 150 pr stk

Terminoppgaver, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, innsendelse: kr 375 pr stk

Vilkår:

Normalt skal oppdragsavtale signeres ved oppstart av ordinære regnskapsoppdrag. Oppgitte priser gjelder medgått arbeidstid, dersom noe annet ikke er avtalt i en oppdragsavtale. I tillegg til oppgitte priser må kunden dekke dokumenterte utgifter i forbindelse med hvert enkeltoppdrag, for eksempel utgifter til reise som kjøregodtgjørelse, innehenting av dokumentasjon, systemkostnad på abonnement for kunden, eller andre direkte utgifter i forbindelse med et enkeltoppdrag.


----------------------------------------------------
Vi hjelper våre kunder våre med etablering av enkel hjemmeside med nettbutikk,
fra kr 9.990, og med pris for betjening av drift fra kr 499 pr måned.